17:06 - 27/11/2020

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

BÁO CÁO SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Ngày 13/07/2016 tại trụ sở chính công ty - số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST (IBSTCOTEC) tiến hành họp nhằm báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

 

Tới dự cuộc họp có Ông Trịnh Việt Cường – Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng – Chủ tịch HĐQT công ty, Bà Vũ Thị Ngọc Vân thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Hoàng Anh thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty, Ông Nguyễn Văn Dũng thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Ông Nguyễn Thanh Tú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm Soát, Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên Ban Kiểm Soát, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

Bên cạnh những thuận lợi về uy tín, thương hiệu và hỗ trợ tài chính từ phía Viện KHCNXD, công ty cũng gặp một số khó khăn do cường độ cạnh tranh từ phía thị trường đang ngày càng gay gắt, đồng thời công tác thanh quyết toán các công việc đã hoàn thành cũng gặp nhiều vướng mắc do các chủ đầu tư khó khăn trong việc rải ngân.

Theo báo cáo, tính đến tháng 6 năm 2016, sản lượng hợp đồng IBSTCOTEC đạt 15.202.477.342đ đạt 50,7% kế hoạch năm,doanh thu đạt 17.343.500.108đ đạt 66,7% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế ước đạt 300.000.000đ đạt 57,7% kế hoạch năm. Các con số cho thấy công ty vẫn đang bám sát kế hoạch năm, là tiền đề để công ty vượt kế hoạch đề ra 6 tháng cuối năm.

Về công tác tài chính kế toán, công ty đảm bảo tốt các hoạt động triển khai dịch vụ kỹ thuật, đảm bảo các nguyên tắc tài chính – kế toán. Về công tác tổ chức - hành chính và quản trị doanh nghiệp công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện lại các quy chế. Thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, công tác BHXH, BHYT, BHTN cho tất cả các cán bộ ký hợp đồng lao động với Công ty.

Báo cáo đề ra mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học và các chỉ tiêu khác đã đề ra trong năm 2016, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt các công tác quản lý chất lượng, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả công việc, chú trọng ứng dụng triển khai các công nghệ thế mạnh của Công ty.