11:24 - 24/08/2022

Đại hội chi bộ Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng IBST nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội chi bộ Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng IBST nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Đại hội Chi bộ Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng IBST nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trọng thể với phương châm "kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Đại hội có 13/13 đảng viên trong chi bộ, (vắng 0 đ/c có lý do).

Đại hội được đón tiếp đồng chí Bí thư đảng ủy Viện KHCN Xây dựng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội và biểu quyết công nhận 13 đảng viên đủ tư cách đảng viên.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Công ty CP đầu tư và công nghệ xây dựng IBST, do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Cấp uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Củy bao gồmđồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Lê Quý Cầm, Nguyễn Văn Dũng.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Anh là bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng là phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% số đảng viên tán thành