17:05 - 27/11/2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 26/04/2016, tại số 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST (IBST COTEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tới dự đại hội gồm có 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 594.100 cổ phần tương ứng 99,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông: Trịnh Việt Cường – Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng – Chủ tịch hội đồng quản trị, Bà Vũ Thị Ngọc Vân thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Hoàng Anh thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty, Ông Nguyễn Văn Dũng thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Ông Nguyễn Thanh Tú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kiểm Soát, Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên Ban Kiểm Soát.

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể tổng doanh thu thực tế: 30.341.116.406 VNĐ - đạt 121% kế hoạch, tương đương 125,73% so với doanh thu năm 2014; lợi nhuận sau thuế: 601.776.916 VNĐ - đạt 157% kế hoạch, tương đương 161,48% so với lợi nhuận năm 2014; Tỷ lệ trả cổ tức đạt 7,5%.  Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2016 như sau: Tổng doanh thu dự kiến: 26.000.000.000 vnđ; Tổng lợi nhuận sau thuế: 460.000.000 vnđ; tỷ lệ trả cổ tức 6%.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc thay đổi điều lệ công ty do luật Doanh nghiệp cũng như các văn bản quản lý hoạt động của doanh nghiệp đã có sự thay đổi, đồng thời có các điều chỉnh bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng, thị trường xây dựng cũng trở nên sôi động hơn. Năm 2015 vừa qua IBSTCOTEC đã có các bước tăng trưởng tốt cả về doanh thu, lợi nhuận sau thế và tỉ lệ trả cổ tức cho cổ đông.

Hy vọng năm 2016, IBSTCOTEC sẽ tiếp tục phát huy được các thế mạnh của mình và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng.

    Tin Khác