16:53 - 27/11/2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 25/04/2019, tại số 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST (IBST COTEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tới dự đại hội gồm có 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 597.000 cổ phần tương ứng 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông: Nguyễn Đại Minh – Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng – Chủ tịch hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoàng Anh thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty, Ông Nguyễn Văn Dũng thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Ông Nguyễn Thanh Tú – Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc công ty, Bà Nguyễn Thị Thùy Vân - Trưởng Ban Kiểm Soát, Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên Ban Kiểm Soát.

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể tổng doanh thu thực tế: 35.964.560.933 VNĐ - đạt 120% kế hoạch, bằng 67.8% so với doanh thu năm 2017; lợi nhuận trước thuế: 740.014.809 VNĐ - bằng 79.6% so với lợi nhuận trước thuế năm 2017; Tỷ lệ trả cổ tức đạt 6.5%. Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua các chỉ tiêu dự kiến trong năm 2018 như sau: Tổng doanh thu dự kiến: 30.000.000.000 vnđ; Tổng lợi nhuận sau thuế: 430.000.000 vnđ.

Mặc dù doanh thu có đạt được kế hoạch đề ra tuy nhiên so với năm 2017 có sự sụt giảm, nguyên nhân là do lĩnh vực tư vấn chủ chốt của công ty hiện nay đang có sự cạnh tranh rất lớn. Lợi nhuận cũng chưa đạt so với kế hoạch đề ra do hiệu quả công việc sụt giảm. Lĩnh vực thi công do chưa đủ nguồn vốn linh động nên không chủ động được giá vật tư, công ty bị thiệt hại rất nhiều khi giá vật tư tăng cao. Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của lãnh đạo Viện, Công ty tiến hành cải tạo sửa chữa nâng cấp văn phòng làm tăng chi phí quản lý nên lợi nhuận trong năm cũng bị ảnh hưởng giảm.

Trước những khó khăn thách thức trên, Công ty đã đưa ra định hướng để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2019, Công ty sẽ vẫn duy trì phát triển các dịch vụ tư vấn là thế mạnh của mình để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, đồng thời tìm những hướng đi mới để nâng cao sản lượng và doanh thu như thêm nghiên cứu ứng dụng Bim trong các dịch vụ tư vấn, triển khai thêm công tác kiểm định, xử lý sự cố thi công cải tạo sửa chữa công trình. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

Hy vọng năm 2019, IBSTCOTEC sẽ tiếp tục phát huy được các thế mạnh của mình và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục trở thành điểm đến tin cậy cho khách hàng.