23:16 - 26/11/2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2012

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2012

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Thị Ngọc Vân, Phó Bí thư Đảng uỷ Viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2011, phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2012. Theo báo cáo, năm 2011 là năm thứ 2 tiếp tục quán triệt Nghị quyết nhiệm kỳ 2010÷2015 của Đảng bộ Viện KHCN Xây dựng với mục tiêu hoạt động trong công tác chuyên môn là “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn đáp ứng xu thế hội nhập, phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước của Ngành và nâng cao đời sống cán bộ, có tích luỹ để phát triển”. Năm 2011, Viện đã thực hiện 109 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 10 đề tài, 95 tiêu chuẩn; thực hiện trên 100 nhiệm vụ; giá trị sản lượng đạt 506,06 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2010. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Viện tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, công tác kiểm tra đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Sau báo cáo tổng kết, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận của Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện về định hướng phát triển thế mạnh của từng đơn vị, những khó khăn và biện pháp thực hiện cũng như những kiến nghị nhằm đảm bảo đời sống việc làm cho CBCNV, kiện toàn tổ chức, cán bộ, thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước... 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Cao Duy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng cảm  ơn các đồng chí Bí thư chi bộ đã có những ý kiến đóng góp sáng tạo, các chi bộ đều có nghị quyết định hướng cho sự phát triển của đơn vị trong năm 2012. Để đảm bảo đời sống việc làm cho CBCNV, về phía Viện sẽ có sự xem xét điều chỉnh về quy chế nhằm tạo điều kiện thu hút hợp đồng cho các đơn vị, việc làm thế nào để sử dụng vốn hiệu quả hơn, đảm bảo hiệu quả hoạch toán Bộ giao. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần phải thực hiện một số nhiệm vụ như: nâng cao tính chuyên nghiệp hoá thế mạnh, chủ trì phải mềm mỏng, linh hoạt trong công việc, đào tạo cán bộ trẻ từ thực tế công việc và ngay tại đơn vị... Năm 2012, bên cạnh việc phát triển thế mạnh về một số công nghệ, phụ gia hoá phẩm xây dựng, đồng chí Bí thư Đảng uỷ mong rằng các đơn vị sẽ tìm hình thức điều hoà được tốt hơn để hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Cao Duy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng thừa uỷ quyền của Đảng uỷ khối các Cơ quan Trung ương đã long trọng trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Chính, đảng viên thuộc chi bộ Viện chuyên ngành kết cấu công trình xây dựng.

Theo Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (www.ibst.vn)