23:29 - 26/11/2020

IBST COTEC DU XUÂN TÂY THIÊN

IBST COTEC DU XUÂN TÂY THIÊN

Với hy vọng về một năm mới an lành, đạt đươc nhiều thành công và dự định mới, IBST COTEC sẽ ngày một phát triển, trở thành một tập thể vững mạnh xứng đáng với kì vọng về một đơn vị thí điểm cổ phần của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến tham quan: