16:54 - 26/12/2023

IBST COTEC tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

IBST COTEC tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023

Ngày 26/12/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghệ xây dựng IBST tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công ty. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng và đại diện các phòng chức năng của Viện.

Trong năm 2023 kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, tuy nhiên ngành xây dựng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Về phía Công ty, với sự nỗ nực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: sản lượng hợp đồng ký mới đạt 155%, doanh thu đạt 110%. Chất lượng công việc phần lớn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đáp ứng các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn, các quy định của Viện và Công ty, không để xảy ra vi phạm về chất lượng ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

Căn cứ vào kết quả đã đạt được năm 2023 và tình hình thực hiện, Công ty đề ra kế hoạch và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường thu hồi công nợ và tiết giảm chi phí, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, củng cố các thế mạnh hiện có và tiếp tục mở rộng, duy trì hợp tác với các đối tác.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban lãnh đạo Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD của Công ty năm 2023

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Anh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Chị Nguyễn Thị Thùy Vân - Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Anh Nguyễn Nam Thắng - Trưởng phòng Hành chính Viện phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị