09:46 - 19/08/2022

Lãnh đạo công ty làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Lãnh đạo công ty làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long - CTCP

Ngày 18/8/2022. Đoàn công tác IBST COTEC gồm Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Dũng – Quyền Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc, Ông Lương Trường Giang – Trưởng phòng TVGS 2 đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP.

Về phía đối tác, đón tiếp đoàn gồm có Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Việt Hà – Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng số 9 (Công ty liên kết) và các cán bộ chủ chốt khác.

Buổi làm việc diễn ra cởi mở, IBST COTEC giới thiệu thế mạnh của mình trong các lĩnh vực: Thẩm tra, kiểm định chất lượng, Tư vấn QLDA & Tư vấn giám sát, Thi công cáp dự ứng lực và các hai bên đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư. Ban Lãnh đạo Tổng công ty Thăng Long - CTCP và Công ty CP xây dựng số 9 cũng chia sẻ định hướng phát triển của doanh nghiệp từ đó mở ra cơ hội hợp tác giữa các bên.

Kết thúc buổi làm việc, các bên nhất trí duy trì liên lạc để có thể hợp tác trong các công việc cụ thể tiếp theo.