10:45 - 09/02/2022

Nhà máy BROTEX khu C giai đoạn 1

Nhà máy BROTEX khu C giai đoạn 1

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brotex VN

Nhà thầu chính: Công ty CP XD Coteccons

Địa điểm:  KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Quy mô dự án: hơn 55.000 m2

Nhà máy sản xuất sợi Brotex – Khu C với tổng diện tích xây dựng hơn 55.000m2 bao gồm các hạng mục chính: khu nhà xưởng sản xuất, nhà kho, nhà xe, nhà bảo vệ,…

IBSTCOTEC được nhà thầu chính lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế của dự án.