15:37 - 22/04/2022

Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Nhà máy xử lý rác thải phát điện tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Thanh Hóa

Địa điểm:  phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy mô dự án: tổng diện tích trên 100.000m2, công suất 1.000 tấn/ngày đêm

Dự án nhà máy xử lý rác thải phát điện tại Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 90 triệu USD; Trong đó, giai đoạn 1 là 45 triệu USD; Giai đoạn 2 của dự án 45 triệu USD. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Dự án được xây dựng với mục tiêu là xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường bằng công nghệ đốt có tận thu nhiệt để phát điện, tận thu các loại chất thải trơ làm vật liệu xây dựng. Công suất dự án là 1.000 tấn/ngày đêm, chia làm 2 giai đoạn; Giai đoạn 1: 500 tấn/ngày đêm, phát điện 9 MW; Giai đoạn 2: 500 tấn/ngày đêm, phát điện 9 MW.

Với sự tin tưởng của chủ đầu tư, IBSTCOTEC được lựa chọn là nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật của dự án.