16:15 - 02/03/2021

Nhà ở xã hội số 2 tại thành phố Lạng Sơn

Nhà ở xã hội số 2 tại thành phố Lạng Sơn

Nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư NNP và Công ty Cổ phần CDC Hà Nội
Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn – Tỉnh Lạng Sơn.
Quy mô dự án: Khu nhà ở thấp tầng: Diện tích xây dựng: 3.675 m2, 41 căn hộ cao 5 tầng; Hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống đường giao thông nội bộ dự án.

Là một trong những đơn vị có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn, IBST COTEC đã được chủ đầu tư lựa chọn là đơn vị tư vấn giám sát của công trình