10:40 - 02/03/2021

Nhà số 1 thuộc dự án “Bệnh viện Nhi Thái Bình”

Nhà số 1 thuộc dự án “Bệnh viện Nhi Thái Bình”

Chủ đầu tư: Bệnh viện nhi Thái Bình.

Địa điểm: phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Dự án Bệnh viện nhi Thái Bình có quy mô 300 giường bệnh, diện tích khuôn viên khoảng 3,3(ha), diện tích xây dựng là 5992m2. Tổng thể công trình gồm 3 đơn nguyên nhà, bao gồm nhà số 1, nhà số 2, nhà số 3. Đơn nguyên được kiểm định (gọi chung là Nhà số 1) có diện tích sàn xây dựng khoảng 2470m2. Quy mô công trình 10 tầng nổi và 1 tầng bán hầm, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2015.

Được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, IBST COTEC đã đảm nhận việc Tư vấn Khảo sát Kiểm định Chất lượng công trình nhà số 1.