23:14 - 26/11/2020

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN TẠI HÀ NỘI CỦA VIỆN KHCN XÂY DỰNG

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN TẠI HÀ NỘI CỦA VIỆN KHCN XÂY DỰNG

 Lớp "Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức chịu tải của cọc" học trong 05 ngày, từ ngày 29/02/2012 (thứ Tư); Lớp "Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường " học trong 20 ngày, từ ngày 07/3/2012  (Thứ Tư); Lớp “Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của Bê tông và Vật liệu xây dựng" học trong 20 ngày, từ ngày 28/3/2012 (Thứ Tư)
Địa điểm tổ chức lớp học: Hội trường Viện Khoa học công nghệ xây dựng, số 81 phố Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội. 
Địa chỉ liên hệ: Viện Thông tin, Đào tạo & Tiêu chuẩn hoá - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Điện thoại: 04.62945110/37561360/0906030497 (chị Linh), Fax: 04.37561359, E-mail: daotao.ibst@gmail.com. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy bấm vào đây.