09:57 - 02/12/2020

Tòa nhà B2 thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp The Pride

 Tòa nhà B2 thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp The Pride

Tòa nhà B2 thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp The Pride

Địa điểm:
Khu đô thị mới An Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát
Nhiệm vụ:
Cung ứng và thi công lắp đặt cáp dự ứng lực
Quy mô:
Gồm 3 toà tháp cao 33 tầng và 1 toà cao 45 tầng
Tổng mức đầu tư:
3.200 tỷ đồng

 Tòa nhà B2 thuộc tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp The Pride

      The Pride là công trình bao gồm 04 tòa tháp cao 35 và 45 tầng (không kể tầng hầm) khối tháp 45 tầng được bố trí tại trung tâm của công trình. Bốn tòa tháp sử dụng chung một khối để 6 tầng và 1 tầng hầm. Tầng 1, 2 được bố trí là trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và các khu vực phụ trợ, tầng 3 và 4 bố trí các khu vực đỗ xe và các dịch vụ khác, tầng 5 được bố trí các khu vực thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bể bơi với diện tích 744m2 và khu vực hoạt động công cộng của cộng đồng dân cư tòa nhà và cây xanh, tầng 6 là dịch vụ nhà ở, văn phòng cho thuê... Khối B2 là một trong 3 toà tháp cao 35 tầng. IBST COTEC thực hiện việc cung cấp vật tư, thiết bị, thi công lắp đặt cáp dự ứng lực với khoảng 194 tấn cáp.