15:26 - 02/03/2023

Trụ sở tỉnh ủy Yên Bái

Trụ sở tỉnh ủy Yên Bái

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái

Địa điểm:  phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Quy mô dự án: khoảng 2,57 ha, tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng

Công trình Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh Yên Bái tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, có tổng diện tích đất khoảng 2,57 ha (khu vực Tỉnh ủy hiện tại). Công trình gồm hai khối nhà cao 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 6.600m2. 

Với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, IBST COTEC được chủ đầu tư lựa chọn là nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra TKBVTC, dự toán công trình.