10:27 - 02/12/2020

Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam

Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam

 Tên dự án:
Trung tâm điều hành và Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam
Địa điểm:
11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội
Chủ đầu tư:
Ban quản lý dự án Thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam
Quy mô đầu tư:
Hai khối nhà: 29 tầng - 33 tầng và 3 tầng hầm