09:39 - 30/12/2022

Tư vấn giám sát công trình Nhà làm việc và nghiên cứu, trang thiết bị công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Tư vấn giám sát công trình Nhà làm việc và nghiên cứu, trang thiết bị công trình thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Ngày 30/12/2022, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức khởi công Công trình Nhà làm việc và nghiên cứu, trang thiết bị công trình thuộc dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu và làm việc cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 2149 m2 có quy mô 11 tầng nổi, 02 tầng hầm, công trình dân dụng cấp II.

Với năng lực và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. IBST COTEC dự thầu và đã trúng thầu để thực hiện công tác Tư vấn giám sát tại dự án này.