16:53 - 27/11/2020

TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NHÀ THÍ NGHIỆM KẾT HỢP NHÀ HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NHÀ THÍ NGHIỆM KẾT HỢP NHÀ HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Công Trình Nhà thí nghiệm kết hợp nhà học - Trường Đại học Điện lực thuộc dự án Cai tạo, nâng cấp, mở rộng Trường đại học Điện lực có vị trí xây dựng trên nhà hội trường cũ tại số 235 đường Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội. Công trình có quy mô 2 tầng hầm, 15 tầng nổi + 1 tầng tum được xây dựng trong khuôn viên trường Đại học Điện lực trên vị  trí nhà hội trường cũ với diện tích xây dựng 1263m2, tổng diện tích sàn xây dựng 17.457m2 (không bao gồm diện tích 2 tầng hầm, kỹ thuật tum thang), chiều cao công trình tính từ cốt sân đến đỉnh mái 76,75m.
Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm, IBST COTEC được chủ đầu tư tin tưởng tín nhiệm lựa chọn là nhà thầu tư vấn giám sát.