10:02 - 23/08/2021

Tư vấn giám sát khu kho vận Semcorp A Hải Dương

Tư vấn giám sát khu kho vận Semcorp A Hải Dương

Chủ đầu tư: Công ty Sembcorp Infra Services Pte. Ltd (Singapore)

Địa điểm: KCN Cầm Điền - Lương Điền (Cẩm Giàng), thành phố Hải Dương

Tổng mức đầu tư: hơn 171,2 tỷ đồng

Mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng và phát triển hệ thống kho bãi; kinh doanh dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải...

Với uy tín trong hoạt động tư vấn giám sát, IBST COTEC được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn là nhà thầu giám sát chính cho dự án