07:34 - 19/08/2021

Tư vấn Quản lý Dự án Dự án xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải phát điện tại Trạm thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Tư vấn Quản lý Dự án Dự án xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải phát điện  tại Trạm thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ

Địa điểm: xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Quy mô dự án: tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, tổng công suất 1.000 tấn/ngày

Dự án khi hoàn thành và đưa vào hoạt động không chỉ xử lý triệt để 100% nguồn rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh mà còn đóng góp khoảng 65 - 67 triệu kWh điện/năm cho giai đoạn đầu và gấp đôi cho cả 2 giai đoạn; khoảng 25.000 m3 gạch không nung và các sản phẩm thứ cấp từ quá trình xử lý rác...

Đây là nhà máy đốt rác thải sinh hoạt - phát điện lần đầu được xây dựng ở Phú Thọ cũng như các tỉnh lân cận vùng trung du miền núi phía bắc.

Với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án, IBSTCOTEC được chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn là nhà thầu TVQLDA của dự án