22:56 - 26/11/2020

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình khu nhà ở Cao Ngạn, Thái Nguyên

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình khu nhà ở Cao Ngạn, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Tập đoàn Danko
Địa điểm: xã Cao Ngạn, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Quy mô dự án: quy mô gần 900.000m2 bao gồm các dãy nhà ở kết hợp thương mại (shophouse); khu thương mại, dịch vụ, cây xanh và các hạng mục công trình công cộng
Mức đầu tư: 1.300 tỷ đồng

Về quy mô, dự án Khu nhà ở Cao Ngạn bao gồm: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án theo đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; đầu tư xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại (shophouse); khu thương mại, dịch vụ, cây xanh và các hạng mục công trình công cộng; xây dựng khu nhà ở đô thị, nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt.

Với uy tín trong lĩnh vực tư vấn, IBST COTEC được lựa chọn là nhà thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình