TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Khu nhà ở Cao Ngạn Thái Nguyên là một dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, được xây dựng trên quỹ đất gần 90 ha thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Cao Ngạn, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, do tập đoàn Danko làm chủ đầu tư


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG