TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế trong nước khởi sắc ở tất cả các lĩnh vực, GDP đạt 6.81% là con số cao nhất kể từ năm 2008, mức lạm phát được kiểm soát hợp lý. Sự phát triển ổn định giúp cho lĩnh vực xây dựng tăng trưởng khá cao với tốc độ 8.7% so với năm 2016. Cùng với sự tăng trưởng của ngành xây dựng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG