TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác xã là dự án do Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Thăng Long làm chủ đầu tư với mục đích bảo tồn, giới thiệu các sản phẩm ngành nghề cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và trên cả nước tới tham quan, mua sắm. Được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư, IBST COTEC đã được giao thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt cáp sàn ứng lực trước cho toàn bộ công trình.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG