TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Công ty TNHH DV Du lịch và Thương mại Minh Đông làm Chủ đầu tư.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG