TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Ngày 26/04/2016, tại số 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Xây dựng IBST (IBST COTEC) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tới dự đại hội gồm có 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 594.100 cổ phần tương ứng 99,016% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG