TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Ngày 27/3/2015, tại 81 Trần Cung – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, IBST COTEC đã tổ chức đại hội đông cổ đông thường niên năm 2015. Tới dự đại hội gồm có 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 599.600 cổ phần tương ứng 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG