TIN CÔNG TY
TIN LIÊN QUAN
ảnh minh họa

Ngày 13/07/2016 tại trụ sở chính công ty - số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư và công nghệ xây dựng IBST (IBSTCOTEC) tiến hành họp nhằm báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.


LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG