26/11/2020

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA IBST COTEC ĐẾN QUÝ 2 NĂM 2013

Trong điều kiện tình hình kinh tế rất khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng và gần như chưa có dấu hiệu hồi phục, các nhà đầu tư dè dặt trong...